Polityka dostaw

Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku Towarów i Usług, Sprzedawca niezwłocznie realizuje zamówienie. Sklep internetowy, sprzedawca, tj. firma F.H.U. Wol-Bud Wojciech Wolański NIP: 8731011790 REGON: 850361033 33-130 Radłów, ul. Leśna 17A jest jedynym realizatorem zamówień i usług.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

W zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

- anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).

- Odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zasady realizacji zamówień Towarów:

Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach 9:00 – 16:00.

Czas realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy jest sumą czasu skompletowania Towarów przez Sprzedawcę, przekazania ich do transportu za pośrednictwem własnego. Liczony jest on od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy i wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.

Realizację odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Krakowska 150, dokonuje Realizujący Płatność w czasie godzin otwarcia sklepu stacjonarnego (pon.-pt. 08:00-17:00 oraz sob. 08:00-13:00).

Realizację zamówienia Towaru i Usług z dojazdem do klienta realizujemy wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00. Dostawę Towaru i realizację Usług wykonujemy odpłatnie zgodnie z załączoną tabelą.

Towar jest wysyłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem własnego transportu.

W przypadku zmiany terminu dostawy lub realizację usług zalecany jest kontakt mailowy sklep.akumulatory24@gmail.com lub kontakt telefoniczny podany w formularzu kontaktu na stronie internetowej.

Realizację zamówienia po wybraniu metody płatności przelew realizujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu. W przypadku wybrania metod płatności w których sklep internetowy otrzymuje potwierdzenie realizacji płatności zamówienie realizowane jest niezwłocznie zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.

Metody płatności sklepu internetowego

- Płatność za pobraniem przy odbiorze

- Płatność gotówką w sklepie stacjonarnym

- Szybki przelew (Przelewy24)

- BLIK

- Przelew tradycyjny

Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.